Studieekonomi (CSN)

Studiehjälp

Du kan få studiehjälp t.o.m vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälpen är 1 050 kronor per månad.  Inackorderingstillägg och extra tillägg ansöker du själv om hos CSN.

Studiemedel

Du kan få studiemedel f.o.m höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Studiemedelsbelopp för heltidsstudier 2016:
Generell bidragsnivå 2 818 kr
Lånedel 7 088 kr
Totalt 9 904 kr
Om du har fyllt 25 år prövar CSN om du har rätt till det högre bidraget 6 556 kr och lån 3 348 kr
Det finns även tilläggsbidrag för dig med barn, samt tilläggslån och merkostnadslån.

 Läs mer om studiestöd här