Studieekonomi (CSN)

Studiehjälp

Du kan få studiehjälp t.o.m vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälpen är 1 050 kronor per månad.  Inackorderingstillägg och extra tillägg ansöker du själv om hos CSN.

Studiemedel

Du kan få studiemedel f.o.m höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Studiemedelsbelopp för heltidsstudier 2018:
Generell bidragsnivå 2 892 kr
Lånedel 7 280 kr
Totalt 10 172 kr
Om du har fyllt 25 år prövar CSN om du har rätt till det högre bidraget 6 732 kr och lån 3 440 kr
Det finns även tilläggsbidrag för dig med barn, samt tilläggslån och merkostnadslån.