Studieekonomi (CSN)

Du är här:
Studieekonomi (CSN)
michael-longmire-lhltMGdohc8-unsplash

Studiehjälp – för dig under 20 år

Om du är under 20 år (t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år) kan du få studiehjälp för studier på grundskole- och gymnasienivå. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.

Studiebidrag 1 200 kr/månad.

Under tiden du är inackorderad på folkhögskola och har studiehjälp kan du även få inackorderingstillägg. Vilken summa du får beror på avståndet mellan föräldrahemmet och folkhögskolan. Mellan 1 190 – 2 350 kr/månad.

Avgörande för om du ska få extra tillägg är ditt och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Du kan ansöka om extra tillägg om du studerar på heltid och om du och din familj har en inkomst före skatt som är lägre än 125 000 kr för perioden 1 juli-30 juni.

Ansökan om studiehjälp

Du behöver inte själv ansöka om studiebidrag. Folkhögskolan rapporterar automatiskt in alla studerande som är under 20 år. Inackorderingstillägg och extra tillägg måste du själv ansöka om hos CSN. 

Studiemedel och lån – för dig över 20 år

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola. Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Du kan välja att enbart söka bidraget. Mer information om hur du söker lånet och vilka villkor det ställer på dina studier kan du läsa om på CSN:s hemsida. Du kan även ställa dina frågor till oss på skolan, vi kan hjälpa dig med din ansökan.

Fakta