Om du är sjuk

Om du är sjuk

1. Sjukanmäl dig till skolan (Ann) 
Ring/SMS:a 0492-143 24 eller 070-644 47 94
Mellan kl 08.00-09.00.

2. Sjukanmäl dig till försäkringskassan 
www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk

  Om du är sjuk mer än 2 veckor behövs läkarintyg

 

Vård av barn (VAB

1.  Anmäl vård av bar till skolan (Ann)
Ring/SMS:a 0492-143 24 eller 070-644 47 94
Mellan kl 08.00-09.00.

2. Anmäl vård av barn till CSN
Telefonnr 0771-27 60 00 eller via mejl

  Om ditt barn är sjuk mer än 7 dagar behövs läkarintyg