Studera på folkhögskola

Du är här:
Studera på folkhögskola
skolbild14

Folkhögskola – en annorlunda vuxenutbildning

Folkhögskolan är en annorlunda skolform för vuxenutbildning inom folkbildningen. Vi utgår från dina egna behov, förkunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning.

Vuxenutbildning i första hand

Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt.

Folkhögskolans kännetecken

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner. Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. Många folkhögskolor har ett internat där deltagarna kan bo vilket ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. 

Skillnader på folkhögskola och andra skolformer

Allmän kurs på folkhögskola är ett alternativ till att studera på komvux. På allmän kurs bedrivs studier som motsvarar grundskole- och gymnasienivå och dessa studier kan leda fram till samma behörigheter som på komvux eller gymnasieskolan. Folkhögskolan intygar kunskaper motsvarande gymnasieskolans, men man gör det på ett annat sätt.

Se film om att studera på folkhögskola