Grundläggande behörighet

Högskolebehörighet - grundläggande behörighet till högre studier

Högskolebehörighet eller grundläggande behörighet betyder att du har rätt att söka till högskola, yrkeshögskola eller folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar, eftersom du har de kunskaper som behövs för att studera.

Du kan bli grundläggande behörig när du har studerat på gymnasieskolan eller på komvux. Du kan också få grundläggande behörighet när du har studerat Allmän kurs/Behörighetsgivande kurs på gymnasienivå på folkhögskolan.

Två krav för grundläggande behörighet

För att folkhögskolan ska ge intyg på att du har grundläggande behörighet måste du uppfylla två krav.

1. Omfattningskrav - krav på att du ska studera en viss tid

Grundläggande behörighet får du om du vid folkhögskolan fullgjort någon av nedanstående fyra alternativ: 

 • Du kan studera tre år på folkhögskola.
 • Du kan studera två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller komvux.
 • Du kan studera två år på folkhögskola om du har grundskolan och har minst ett års erfarenhet från arbetslivet.
 • Du kan studera ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller komvux i minst två år.

Innehållskrav till högskolan

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande tio kurser

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Utöver detta kan ofta fler gymnasiala kurser erbjudas men vilka varierar från folkhögskola till folkhögskola.

Innehållskrav till yrkeshögskolan

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande sju kurser
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5 
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Om omfattningskrav och innehållskrav

Omfattningen av studierna ska sammantaget med tidigare studier/arbete motsvara tre års studier på gymnasienivå enligt någon av alternativen ovan. Den kortaste tiden du kan studera på folkhögskola för att få grundläggande behörighet är dock ett läsår på Allmän kurs. Ett läsår innebär minst 30 veckors studier på heltid. Folkhögskolorna kan organisera sina folkhögskolekurser olika och det kan också påverka hur lång tid dina studier tar.

Ämnesbeteckningarna på kurserna i innehållskravet är samma som på gymnasieskolan men det innebär inte att du studerar på exakt samma sätt som på gymnasieskolan. Folkhögskolan kan ha andra undervisningsformer och de utgår ofta i sin undervisning från bredare teman där man läser flera ämnen samtidigt. Innehållskravet kan fullgöras genom studier på folkhögskola eller på gymnasieskola/komvux före eller efter folkhögskolestudierna. 

Även kurser som studerats enligt äldre kursplaner kan räknas in i folkhögskolans nuvarande modell.

Alla som har gått folkhögskola hamnar också fortsatt i samma urvalsgrupp när man söker till högskolan, oavsett enligt vilken behörighetsmodell man studerat.