Läs- och skrivträning (LäSk)

Schemalagd lärarledd träning

För dig som tycker detta med att läsa och skriva är jobbigt och tidsödande så finns det på Vimmerby folkhögskola schemalagd lärarledd tid för träning av dessa färdigheter. På LäSk-timmarna kan du välja att antingen träna din läsning eller ditt skrivande med olika övningar eller så använder du tiden för att hinna med skrivuppgifter i behörighetsämnena.