Studeranderätt

Studeranderättsliga frågor

Här hittar du information om studeranderättsliga frågor, möjligheten till studerandeinflytande men även regler, bestämmelser och skyldigheter som finns och styr verksamheten.