Huvudman och styrelse

Huvudman och styrelse

Vimmerby folkhögskola är en av fyra folkhögskolor i länet vars huvudman är Region Kalmar län. De andra Regionfolkhögskolorna är Gamleby,  Högalid och Ölands folkhögskola.

Folkhögskolans styrelse

Ordinarie
Linda Fleetwood (v), ordförande
Pierre Edström (L), Vice ordförande
Christel Alvarsson, C
Anders  Andersson, KD
Kerstin Arvidsson, S
Peter Högberg, S
Henrik Nilsson Bokor, S
Bengt Bergh, M
Ingmarie Söderblom, MP
Janita Kirchberg, SD


Region Kalmar län
Box 601
391 26 KALMAR
Tel: 0480-841 70
Fax: 0480-848 71