Huvudman och styrelse

Du är här:
Huvudman och styrelse

Skolans huvudman

Vimmerby folkhögskola har Region Kalmar Län som huvudman vilket innebär att vi är en del av Regional utvecklingsförvaltning. 

Region Kalmar län är också huvudman över ytterligare tre folkhögskolor i länet:  Högalid, Gamleby och Öland. Alla skolorna har en gemensam verksamhetsplan och en gemensam folkhögskolestyrelse.

Folkhögskolestyrelsen, ordinarie medlemmar

Karin Helmersson (C), ordförande
Pär-Gustav Johansson (M), vice ordförande
Malin Anell (S), vice ordförande
Carl Dahlin (M)
Sara Kånåhols (V)
Janita Kirchberg (SD)
Ilko Corkovic (S)
Anne-Marie Norman (SD)
Mahmoud Al-Mokdad (C)
Erik Andersson (SD)
Jonny Andersson (V)
Carl-Wiktor Svensson (KD)
Rosie Folkesson (S)
Anders Andersson (KD)
Peter Wretlund (S)

Läs mer om folkhögskolestyrelsen arbete här