Huvudman och styrelse

Du är här:
Huvudman och styrelse

Vimmerby folkhögskola är en av fyra folkhögskolor i länet vars huvudman är Region Kalmar län. De andra Regionfolkhögskolorna är Gamleby,  Högalid och Ölands folkhögskola.

Folkhögskolans styrelse 

Karin Helmersson (C) ordförande
Pär-Gustav Johansson (M) vice ordförande
Peter Wretlund (S)
Johanna Wyckman (L)
Janita Kirchberg (SD)
Saad Benatallah (S)
Åke Nilsson (KD)
Ulrika Lindh (C)
Lejla Radovic (S)
Åke Bergh (M)
Malin Anell (S)

Region Kalmar län
Box 601 
391 26 KALMAR 
Tel: 0480-841 70 
Fax: 0480-848 71