Huvudman och styrelse

Huvudman och styrelse

Landstinget i Kalmar län är huvudman för fyra av länets folkhögskolor: Vimmerby, Öland, Högalid och Gamleby folkhögskolor. Landstinget har en folkhögskolestyrelse som är gemensam för folkhögskolorna. Landstingets vision är: H-län - Hälsolänet - för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Folkhögskolans styrelse

Ordinarie
Linda Fleetwood (v), ordförande
Pierre Edström (L), Vice ordförande
Christel Alvarsson, C
Anders  Andersson, KD
Kerstin Arvidsson, S
Peter Högberg, S
Henrik Nilsson Bokor, S
Bengt Bergh, M
Ingmarie Söderblom, MP
Janita Kirchberg, SD


Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 KALMAR
Tel: 0480-841 70
Fax: 0480-848 71