Huvudman och styrelse

Huvudman och styrelse

Landstinget i Kalmar län är huvudman för fyra av länets folkhögskolor: Vimmerby, Öland, Högalid och Gamleby folkhögskolor. Landstinget har en folkhögskolestyrelse som är gemensam för folkhögskolorna. Landstingets vision är: H-län - Hälsolänet - för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Folkhögskolans styrelse 2015-2018

Ordinarie
Ordförande Linda Fleetwood, Kalmar (V)
Vice ordförande Pierre Edström, Kalmar (FP) 
Peter Högberg, Vimmerby (S)
Henrik Nilsson-Bokor, Söderåkra (S)
Christian Nytorpet, Hultsfred (KD)
Christel Alvarsson, Loftahammar (C)
Kerstin Arvidsson, Kalmar (S)
Mari Boström, Gamleby (MP)
Bo Eriksson, Hultsfred (SD)
Christin Rampeltin Molin, Västervik (M)

Ersättare
Jonny Bengtsson, Hultsfred (S)
Elin Landerdahl, Västervik (M)
Maria Robertsson, Mönsterås(C)
Gunnar Westling, Oskarshamn (MP)

Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 KALMAR
Tel: 0480-841 70
Fax: 0480-848 71