Telefonlista

Riktnummer: 0492-

143 00 Växel
143 06 Fax nummer till skolan
143 01 Rektor Isa Karlsson
143 07
143 13 Exp. Monica Gustafsson
143 45 Exp. Anki Götesson
143 04  Konferens- och kurskoordinator Agnetha Kinell
143 24 Studie- och yrkesvägledare Ann Jonsson
143 24 Kurator Catharina Brewitz
070-515 10 49 Vaktmästare
073-081 24 14 Internatansvarig Therese Karlberg
143 35 Bibliotek Susanne Lindvall
143 03 Kök expedition
143 51 Städ
143 49
143 37 Medicinsk sekreterare expedition
146 30 A-hus
146 87 B-hus
146 32 C-hus
143 23 Fritidsledarexpedition
143 02 Lärarrum första våning
143 42 Lärarrum andra våning
187 42 Behandlingspedagog exp