Telefonlista

Riktnummer: 0492-

143 00      Växel
143 06      Fax nummer till skolan
143 01      Rektor Isa Karlsson
143 35      Bitr. rektor Susanne Lindvall
143 15      Bitr. rektor och IT-ansvarig Mathilda Söderlund
143 13      Exp. Monica Gustafsson
143 45      Exp. Anki Götesson
143 04      Konferens- och kurskoordinator Agnetha Kinell
143 24     Studie- och yrkesvägledare Ann Jonsson
143 24     Kurator Catharina Brewitz
070-515 10 49       Vaktmästare
073-081 24 14       Internatansvarig Therese Karlberg
143 35     Bibliotek Susanne Lindvall
143 03     Kök expedition
143 51     Städ
143 37     Medicinsk sekreterare expedition
146 30     A-hus
146 87     B-hus
146 32     C-hus
143 23     Fritidsledarexpedition
143 02     Lärarrum första våning
143 42     Lärarrum andra våning
187 42     Behandlingspedagog exp