Telefonlista

Riktnummer: 0492-

143 00      Växel
143 06      Fax nummer till skolan
143 01      Rektor Isa Karlsson
143 35      Bitr. rektor Susanne Lindvall
143 15      Bitr. rektor Mathilda Söderlund
143 13      Exp. Monica Gustafsson
143 45      Exp. Anki Götesson
143 04      Konferens- och kurskoordinator Agnetha Kinell
143 24     Studie- och yrkesvägledare Ann Jonsson
143 24     Kurator Catharina Brewitz
070-515 10 49       Vaktmästare
073-081 24 14       Internatansvarig Therese Karlberg
143 35     Bibliotek Susanne Lindvall
143 03     Kök expedition
143 51     Städ
143 37     Medicinsk sekreterare expedition
146 30     A-hus
146 87     B-hus
146 32     C-hus
143 23     Fritidsledarexpedition
143 02     Lärarrum första våning
143 42     Lärarrum andra våning
187 42     Behandlingspedagog exp