Historiska landskap

Denna kurs är till för dig som är intresserad av det historiska landskapet och de fysiska lämningar som fortfarande finns kvar som minnen efter äldre tiders verksamheter.

Om kursen

Det kan vara stenåldersboplatser, älvkvarnar, gravrösen, vikingatida gravfält, medeltida vägsträckningar, odlingsrösen, järnframställningsplatser, torpgrunder och mycket mer.