Arkeologi

Årets undersökning består av en stenåldersboplats. Vi förväntar oss hitta rester efter boplatsaktiviteter i form av eldstäder, matlagningsgropar och avfall från redskapsproduktion. Inga förkunskaper i arkeologi krävs.

Om kursen

GRÄVKURS I ARKEOLOGI

Vimmerbyområdet är en fantastiskt vacker bygd med mängder av fornlämningar från jägarstenålder och vidare in i historisk tid. Det betyder att vi här i Vimmerby har en historia som sträcker sig ca 12 000 år tillbaka i tiden. 

Platsen för årets undersökning består av en boplats och den kan innehålla spår över flera arkeologiska epoker. Vi förväntar oss att finna rester efter boplatsaktiviteter i form av eldstäder, matlagningsgropar och avfall från redskapsproduktion. Det kan vara rester efter föremål i flinta, men också keramikfragment och föremål av metall.

Deltagarna kommer att delta i undersökningen av en boplats från stenåldern. Inga arkeologiska förkunskaper krävs.

Era kurslärare är

Fil. lic. Arkeolog Michael Dahlin
Doktorand Arkeolog Kenneth Alexandersson

Antikvariskt ansvariga: Samarbetet mellan Vimmerby folkhögskola, Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap och Museiarkeologi Sydost har visat sig vara mycket givande och tillsammans bedriver vi sedan fem år tillbaka forskning om områdets forntid. Här ges kursdeltagarna möjlighet att aktivt delta i denna forskning genom denna arkeologiska undersökning.

Praktisk information

Inför kursstarten kommer ni att få ett brev från kursledaren där det bland annat kommer finnas praktisk information inför kursveckan. Undrar ni något gällande kursinnehållet kontaktar ni kursledaren enligt uppgifterna ovan, praktiska frågor kontaktar ni Agnetha på Vimmerby folkhögskola.