Arkeologi

Kursen utförs i ett nära samarbete med yrkesverksamma arkeologer, som har stort intresse för Vimmerbyområdet. Sommaren 2017 kommer vi undersöka delar av en stenåldersboplats. Målet med undersökningen är att datera platsen och undersöka om där finns bevarade spår efter hyddor, eldstäder och hantverksplatser.

Om kursen OBS Fullsatt

Platsen som skall undersökas har upptäckts genom fynd av lämningar efter redskapstillverkning i flinta och bergart. Det kommer att bli vår gemensamma uppgift att ta reda på hur gamla lämningarna är och vad man gjort på platsen.

Inga förkunskaper krävs. Begränsat antal platser.

All grävutrustning tillhandahålls av kursledarna.

Era kurslärare är

Fil. lic. Arkeolog Michael Dahlin
Doktorand Arkeolog Kenneth Alexandersson

Praktisk information

Inför kursstarten kommer ni att få ett brev från kursledaren där det bland annat kommer finnas praktisk information inför kursveckan. Undrar ni något gällande kursinnehållet kontaktar ni kursledaren enligt uppgifterna ovan, praktiska frågor kontaktar ni Agnetha på Vimmerby folkhögskola.