Sommarkurser och Pandemi

Vi håller oss ständigt uppdaterade och förhåller oss till de villkor och rekommendationer som gäller med anledningen av Covid-19.

Med hoppet om att vi går en ljusare vår och sommar till mötes arbetar vi fortfarande hårt med att förhålla oss till hur läget ser ut just nu.

Att vi alla är noga med hygienen, tvättar händerna ofta, använder handsprit, håller avstånd och visar hänsyn är en förutsättning.

Deltagare och personal med minsta symptom för Covid-19 angivna stannar hemma och avstår helt från närvaro vid kurs.

Med anledning av detta anpassar vi antalet kursdeltagare efter rådande regler, vilket kan komma att ändras fortlöpande under våren. Vi reserverar oss också för att en kurs kan bli inställd på kort varsel.


Vårt arbete för sommarkurser 2021 ser ut som arbetet inför 2020, vilket fungerade mycket bra.

Samtliga kurser är i största mån anpassade för att kunna bedrivas utomhus, vid de tillfällen som lokal krävs anpassas den så att ordentliga avstånd kan hållas.

- Våra kursledare har väl planerade lektioner som helt är anpassade efter rådande omständigheter.

- Kurserna har olika tider för kafferaster och lunch. Vi köar med avstånd, sittplatser i skolans matsal är utspridda så att man även här kan hålla avstånd.

- Alla transporter sker främst med egna bilar, skolans buss och personbil kan nyttjas i särskilda fall om avstånd hålls på säkert sätt. Vi erbjuder däremot ej hämtning eller lämning vid resecentrum detta år.

Logi fördelas endast i enkelrum, med undantaget om det är par som kommer för att tillsammans gå kurs på skolan.

Skolan har rejäla grönområden och många trädgårdsmöbler utplacerade så att man med fördel kan vistas ute så mycket som vädret tillåter.