Tuben

Tuben är namnet på en kurs vi har för en grupp intellektuellt funktionsnedsatta som går två respektive fyra veckoslut/termin.

Om kursen

Gruppen består av deltagare från Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Oskarshamn. Förutom temat läser vi historia, natur, hälsa, samhällskunskap, svenska, matematik och data.  Utöver detta kommer programutbudet att innefattas av det som TUBEN står för. Tuben står för: T/ tema U/utveckling B/basämne E/estetiskt N/natur och miljö.
Vi för individanpassade lektioner där både lärare och assistent medverkar. Assistenter finns med fritid och nätter. Respektive helgkurs startar upp lördag och avslutas söndag.

Vår målsättning

Målsättningen för gruppen från vår sida är att de ska kunna klara av sitt alldagliga leverne så bra som möjligt.