Veckoslutskurser

Vimmerby folkhögskola erbjuder nu en spännande helgkurs i arkeologi! Arkeologi och samhälle Foto: Arne K Johansson

Arkeologi och samhälle 6/5-7/5 2017

Om kursen

Kursen tar sikte på arkeologins roll i samhället och kulturmiljöer som tas bort eller förändras i samband med exploateringar. Det kan handla om exploateringar som föregår vägbyggen, industritomter, bostadsområden, bergtäkter och mycket mer. Vi kommer på plats att studera ett antal exempel där fornlämningsmiljöer väntar på att exploateras eller där fornlämningsmiljöer redan genomgått en förvandling. Hur kommer förändringen att ske, vad kommer förändras, vilka värden kommer att gå förlorade, vilken roll spelar arkeologin i detta, vad kan allmänheten göra, medias roll i debatten och vilken roll spelar samhällsnyttan.

I kursen ingår också ett praktiskt fältmoment med lokalisering och en mindre provundersökning av en stenåldersboplats

 Kurskostnad: Material, utrustning samt kost ingår. 1300:-

Önskar man övernattning erbjuder vi det för 350:-/ person

Frukost samt sänglinne/handdukar ingår.

Vid frågor gällande praktisk information kontaktar ni Agnetha Kinell konferens & kortkurskoordinator

0492-14304 alternativt via e-post agnethaki@ltkalmar.se

Frågor gällande kursens innehåll ställer ni till Michael Dahlin via e-post arkeologen@telia.com