Allmän kurs – distans
Utbildning
Behörighetsgivande kurs, distanskurs 1-3 år – närträffar vid behov. Studietakt: 25 % – 100 %
Förkunskapskrav
Du måste ha grundskolebehörighet, vara minst 18 år, och ha tillgång till dator med webbkamera, headset och internet.
Kostnader
All undervisning vid Vimmerby folkhögskola är kostnadsfri. Däremot är det en servicekostnad på 500 kr/termin för läromedel, försäkring, arbetsmaterial, mm. Kostnader för vissa läromedel kan tillkomma.

Efter att du har bekräftat din plats får du en faktura hemskickad som ska betalas innan du påbörjar dina studier hos oss.
Ann Jonsson
Ann Jonsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 010-357 57 24
Mob: 070-644 47 94
computer-2561477_1280
Allmän kurs – distans

Allmän kurs – distans

I nuläget finns inga lediga platser inför höstterminens kursstart!


Allmän kurs på distans är en kurs för dig som saknar gymnasiebehörighet, eller någon/några gymnasiekurser, och behöver kunna anpassa dina studier efter din livssituation. Du kan göra klart gymnasiet, och få behörighet till yrkeshögskolan och/eller högskolan, beroende på vilka ämnen du väljer att studera.Att studera på distans kräver stor självdisciplin och motivation samtidigt som det ger en stor frihet eftersom du kan anpassa dina studier efter din vardagssituation.


Vad innebär det att läsa Allmän kurs – distans?

Kursens mål är att ge dig den utbildning just du behöver. Du kan bli klar med gymnasiet, få yrkeshögskole- och/eller högskolebehörighet eller behörighet till andra eftergymnasiala kurser. Vi anpassar din kursplan efter ditt behov vid kursens start.


Vilket upplägg har Allmän kurs – distans på Vimmerby folkhögskola?

Vid kursens start planerar du dina studier tillsammans med mentor och studie- och yrkesvägledare. Din studieplan läggs upp efter dina behov både utifrån omfattningskrav och innehållskrav. Varje ämneslärare kommer att lägga upp uppgifter med start och inlämningsdatum. Lärarna kommer även att finnas tillgängliga för handledning enligt överenskommet schema.

Huvuddelen av kommunikationen sker via mail, classroom och meet. Du ansvarar för att lämna in dina uppgifter i tid. Grupparbeten kan förekomma i vissa ämnen. Vi använder Google for Education som plattform för all kommunikation. Via Google-kontot får du även tillgång till Inläsningstjänst.

Alla deltagare erbjuds ett hälsosamtal under första terminen. Alla deltagare har också tillgång till skolans specialpedagog och kurator. Det finns pedagogiska hjälpmedel att tillgå vid behov.

Valbara kurser

Vi kan erbjuda följande kurser inom ramen för Allmän kurs – distans: (med reservation för ändringar)

Svenska 1,2,3
(OBS! Vi kan inte erbjuda Svenska som andraspråk på distans – det finns bara på Allmän kurs ”på plats”)
Engelska 5,6,7
Matematik 1,2,3
Historia 1a1 och 1a2 alt. 1b
Samhällskunskap 1a1 och 1a2 alt. 1b
Naturkunskap 1a1 och 1a2 alt. 1b
Religion 1
Biologi 1
Spanska 1
Historisk Kriminologi (fördjupningskurs – ej behörighetsgivande)
Balanserad hållbarhet – Sociala och miljömässiga perspektiv (fördjupningskurs – ej behörighetsgivande)


Grundläggande behörighet från folkhögskola

För att bli klar med gymnasiet krävs att man både klarar vissa kurser (se Innehållskrav) och att man uppfyllt det s.k. omfattningskravet som innebär att man studerat tre år på gymnasienivå. Dessa tre år kan vara en kombination av olika alternativ: enbart 3 år på folkhögskola, 2 år på gymnasieskola eller Komvux och ett år på folkhögskola, eller tvärtom. Du kan även tillgodoräkna dig arbetslivserfarenhet.

Ta kontakt med vår SYV Ann Jonsson för mer information.


Innehållskrav

Det är olika innehållskrav till yrkeshögskola och högskola. Det kan även vara olika särskilda behörigheter som krävs beroende på vilken utbildning man vill söka till.


Innehållskrav till yrkeshögskola:
Svenska eller Svenska som andraspråk 1
Engelska 5
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1
Religionskunskap 1
Naturkunskap 1a1


Innehållskrav till högskola/universitet:
Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1
Religionskunskap 1
Naturkunskap 1a1


När du har avslutat dina studier på heltid hos oss och uppfyllt både omfattningskravet och innehållskravet får du ett folkhögskoleomdöme där följande vägs in: kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa, förmåga till analys, bearbetning och överblick, ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier samt social förmåga. Alla undervisande lärare sätter ditt omdöme tillsammans. Det är en sjugradig skala från 1 (mindre god studieförmåga) till 4 (utmärkt studieförmåga). Inga betyg ges i enskilda ämnen, du kan alltså inte läsa upp dina betyg från gymnasiet. Du som har grundläggande behörighet med uppfyllt omfattningskrav hamnar i en egen urvalsgrupp vid ansökan till yrkeshögskola och högskola/universitet.