Allmän kurs gymnasienivå – Biologisk mångfald
Utbildning
1-3 år
Kostnader
calvin-mano-CXS27RrJObQ-unsplash
Allmän kurs gymnasienivå – Biologisk mångfald

Allmän kurs gymnasienivå – Biologisk mångfald

Inriktningen “Biologisk mångfald” är till för dig som är intresserad av naturen och vill lära dig mer om djur, växter och andra organismer i din närhet och i världen.

Vi kommer att vara utomhus en del och titta på växter, lavar, svampar, djurspår och skåda fåglar eller bara vara i naturen. Inomhus ser vi naturfilmer och läser om hur arterna samverkar med varandra, gör enskilda och gruppvis projektarbeten och övar på växter och djurs artnamn så vi kan känna igen dem. Vi studerar vad som gör att vissa arter minskar och varför en del arter sprider sig onaturligt fort.

Målet med kursen är att du ska veta mer om olika arter och förstå deras behov och hur de samverkar med varandra.

Kursen passar dig som:

  • saknar behörighet från gymnasiet
  • är nyfiken på olika organismers sätt att leva
  • tycker om att vara i naturen och vill lära dig känna igen fler växt- och djurarter
  • vill ha kunskap för att kunna hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden
  • vill läsa in gymnasiebehörighet, behörighet till vidare studier på yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Liknande kurser