Allmän kurs – grundskole- & gymnasienivå
Utbildning
1-2 år på grundskolenivå, 1-3 år på gymnasienivå
Kostnader
För mer information eller frågor
Ann Jonsson
Ann Jonsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 010-357 57 24
Mob: 070-644 47 94
banner allmän vt24_01
Allmän kurs – grundskole- & gymnasienivå

Allmän kurs – grundskole- & gymnasienivå

Är du inte klar med grundskolan/gymnasiet men vill läsa in grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola/universitet? Hos oss kan du läsa allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå och få behörighet till vidare studier i en lugn studiemiljö med små grupper och mycket lärarstöd!

Studier på allmän kurs

På allmän kurs jobbar vi gemensamt med olika teman kopplade till begreppen hållbarhet, hälsa, demokrati och skapande en halvdag i veckan. Övrig tid så kommer vi lägga upp en studieplan, ett personligt schema, för dig så att du får möjlighet att läsa in de behörighetsgivande kurser du behöver för att bli klar med gymnasiet och få grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Forskning visar på att både kreativt skapande och fysisk aktivitet är bra för förmågan att ta till sig teoretisk kunskap. På Vimmerby folkhögskola finns därför valbara pass, där du kan få prova på olika typer av kreativt skapande inom både bild och musik, såväl som olika fysiska aktiviteter. Dessa val görs i samband med att vi tillsammans med dig, gör ditt schema vid kursstart. (På dessa valbara pass har du även möjlighet att välja studieverkstad om du vill ha mer tid till dina behörighetskurser.)

På folkhögskolan anpassar vi undervisningen från deltagarnas behov, tidigare kunskaper och erfarenheter, därför har vi valt att införa två olika inriktningar på vår allmänna kurs – Inriktning Behörighet och Inriktning Extra stöd.

Inriktning Behörighet

För dig som har siktet inställt på vidare studier på en yrkesutbildning eller en utbildning på högskola/universitet erbjuder vi på Vimmerby folkhögskola inriktningen Behörighet. Här får du möjlighet att fokusera på att plugga in de behörighetskurser du behöver för att få både grundläggande behörighet och särskild behörighet för att komma in på utbildningen du drömmer om. 

Förutom kurserna som ingår i grundläggande behörighet kan du hos oss få möjlighet att läsa in högre kurser i flera av behörighetsämnena.

Inriktning Extra stöd

Har du stort behov av att få hjälp med struktur och stöd i studierna? Hos oss på Vimmerby folkhögskola hittar du inriktningen Extra stöd. Vi stöttar dig så du får möjlighet att läsa in grundskolan eller gymnasiet i din egen takt, i små studiegrupper, och med mycket pedagogiskt stöd. 

Folkhögskolan erbjuder en trygg studiemiljö med kunniga pedagoger och en stödgrupp som kan hjälpa till med att stötta dig i att hitta vad just du behöver för att lyckas med studierna.

Mentorer och skolans stödgrupp

På Vimmerby folkhögskola har vi fyra mentorer som ansvarar för deltagarna på vår Allmän kurs. De kommer tillsammans med skolans stödgrupp, som består av kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt resurspedagog, stötta dig i dina studier för att du ska få en så bra tid hos oss som möjligt, oavsett vilken inriktning du går.

Allmän kurs är ett alternativ till gymnasium och Komvux och passar dig som vill läsa in gymnasiet genom studier i mindre grupper och i en lugn studiemiljö.


Projektet “Kuben – för mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter” läsåret 2023-2024

Under läsåret har vi jobbat med projektet “Kuben – för mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter” i samarbete med Raoul Wallenberg Academy. Syfte och mål var att lära oss om demokrati, hur man ser på sig själv och sin möjlighet till inflytande i samhället, även praktiskt – hur man kan påverka sin situation. Vårt arbete med “Kubenprojektet” handlar om den mänskliga rättigheten ”Alla människor har rätt att leva. De ska vara fria så att de själva kan bestämma över sina liv”.
Behörighet och studieomdöme

Du kan inte ”läsa upp betyg” på folkhögskolan, folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen på samma sätt som på gymnasiet eller Komvux. Du får en behörighet motsvarande gymnasiets kurs när du klarar kraven för godkänt i en ämneskurs. Och när du studerat ett läsår på heltid på folkhögskolans Allmän kurs så kan du få ett studieomdöme.

Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av den studerandes studieförmåga, och du får alltså ett sammantaget studieomdöme för alla ämnen du läst under året. När du sedan söker till högskolan söker du i en egen urvalsgrupp, bara för folkhögskolestuderande. Läs mer om behörigheter och studieomdömet på folkhögskola.nu.Lärare