Allmän kurs – grundskole- & gymnasienivå
Utbildning
1-3 år på gymnasienivå
Kostnader
För mer information eller frågor
Ann Jonsson
Ann Jonsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0492-143 24
Mob: 070-644 47 94
Toppbild allmän
Allmän kurs – grundskole- & gymnasienivå

Allmän kurs – grundskole- & gymnasienivå

Är du inte klar med grundskolan/gymnasiet men vill läsa in grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola/universitet? Hos oss kan du läsa allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå och få behörighet till vidare studier i en lugn studiemiljö med små grupper och mycket lärarstöd!

Studier på allmän kurs

På allmän kurs jobbar vi gemensamt med olika teman kopplade till begreppen hållbarhet, hälsa, demokrati och skapande en halvdag i veckan. Övrig tid så kommer vi lägga upp en studieplan, ett personligt schema, för dig så att du får möjlighet att läsa in de behörighetsgivande kurser du behöver för att bli klar med gymnasiet och få grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Forskning visar på att både kreativt skapande och fysisk aktivitet är bra för förmågan att ta till sig teoretisk kunskap. På Vimmerby folkhögskola finns därför valbara pass, där du kan få prova på olika typer av kreativt skapande inom både bild och musik, såväl som olika fysiska aktiviteter. Dessa val görs i samband med att vi tillsammans med dig, gör ditt schema vid kursstart. (På dessa valbara pass har du även möjlighet att välja studieverkstad om du vill ha mer tid till dina behörighetskurser.)

På folkhögskolan anpassar vi undervisningen från deltagarnas behov, tidigare kunskaper och erfarenheter, därför har vi valt att införa två olika inriktningar på vår allmänna kurs – du väljer mellan Inriktning Behörighet och Inriktning Extra stöd.

Inriktning Behörighet

För dig som har siktet inställt på vidare studier på en yrkesutbildning eller en utbildning på högskola/universitet erbjuder vi på Vimmerby folkhögskola inriktningen Behörighet. På den här inriktningen får du möjlighet att fokusera på att plugga in de behörighetskurser du behöver för att få både grundläggande behörighet och särskild behörighet för att komma in på utbildningen du drömmer om. 

Förutom kurserna som ingår i grundläggande behörighet kan du hos oss få möjlighet att läsa in högre kurser i flera av behörighetsämnena.

Inriktning Extra stöd

Har du stort behov av att få hjälp med struktur och stöd i studierna? Hos oss på Vimmerby folkhögskola hittar du inriktningen Extra stöd. På den här inriktningen fokuserar vi på att du ska få möjlighet att läsa in grundskolan eller gymnasiet i din egen takt, i små studiegrupper, och med mycket pedagogiskt stöd. 

Folkhögskolan erbjuder en trygg studiemiljö med kunniga pedagoger och en stödgrupp som kan hjälpa till med att stötta dig i att hitta vad just du behöver för att lyckas med studierna.

Mentorer och skolans stödgrupp

På Vimmerby folkhögskola har vi fyra mentorer som ansvarar för deltagarna på vår Allmän kurs. De kommer tillsammans med skolans stödgrupp, som består av kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt resurspedagog, stötta dig i dina studier för att du ska få en så bra tid hos oss som möjligt, oavsett vilken inriktning du går.

Allmän kurs är ett alternativ till gymnasium och Komvux och passar dig som vill läsa in gymnasiet genom studier i mindre grupper och i en lugn studiemiljö.


Gemensamma teman

Höstterminen inleds med ett tema om hållbarhet. Vi kommer att studera människans inverkan på planeten. Vi gör studiebesök i skog och mark, och flera lektioner kommer hållas utomhus. Syfte och mål är att lära oss om hur vi kan leva utan att göra slut på jordens resurser, för att få ett bättre liv och en ljusare framtid.

Höstens andra tema handlar om hälsa. Vi fortsätter jobba utifrån hållbarhet, men nu med fokus på individen, social hållbarhet. Vi kommer att närma oss hälsa utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt synsätt. Vi kommer att beröra områden som kost, sömn, avslappning och vikten av att röra på sig. Vårt syfte och mål är att hitta strategier och redskap för att påverka sitt eget liv samt finna rörelseglädje. 

Det tredje temat, Demokrati, kommer under hösten inleda projektet “Kuben – för mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter” i samarbete med Raoul Wallenberg Academy. Syfte och mål är att lära oss om demokrati, hur man ser på sig själv och sin möjlighet till inflytande i samhället, även praktiskt – hur man kan påverka sin situation. Vårt arbete med “Kubenprojektet” kommer handla om den mänskliga rättigheten ”Alla människor har rätt att leva. De ska vara fria så att de själva kan bestämma över sina liv”.


När vårterminen börjar så kommer det första temat vara Skapande. Under detta tema kommer vi att arbeta med skapande i olika uttrycksformer. Vi utgår från gruppen vad vi ska göra. Förslag på sådant vi kan utforska är: skrivande, stopmotionfilm, fotografi, måla tavlor, skulptering m.m. Syftet är att lära oss nya uttrycksformer och hitta glädjen i skapande.Behörighet och studieomdöme

Du kan inte ”läsa upp betyg” på folkhögskolan, folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen på samma sätt som på gymnasiet. Du får en behörighet motsvarande gymnasiets kurs när du klarar kraven för godkänt i en kurs. Och när du studerat ett läsår på heltid på folkhögskolans Allmän kurs så kan du få ett studieomdöme.

Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av den studerandes studieförmåga, och du får alltså ett sammantaget studieomdöme för alla ämnen du läst under året. När du sedan söker till högskolan söker du i en egen urvalsgrupp, bara för folkhögskolestuderande. Läs mer om behörigheter och studieomdömet på folkhögskola.nu.Lärare