Arkeologi
Kostnader
Pris inkl. logi: 5 990 kr
Pris exkl. logi: 3 740 kr
arkeologi
Arkeologi

Arkeologi

Årets undersökning består av en husgrund som sannolikt är från medeltiden. Vi förväntar oss hitta rester efter aktiviteter i form av eldstäder, matlagning mm. Inga förkunskaper i arkeologi krävs.

Om kursen

GRÄVKURS I ARKEOLOGI

Vimmerbyområdet är känt för sina storslagna fornlämningsmiljöer. Runt om i landskapet finns långt över 1000 gravar från sten-, brons- och järnålder. Idag har vi en förhållandevis god bild om miljöernas ålder och utbredning. I denna kurs blir du som deltagare en aktiv del i framtagandet av denna nya kunskap.

Platsen för denna undersökning består av en husgrund och vi tror att den kan innehålla spår från medeltiden (1050-1520 e.Kr.). Vi förväntar oss att finna rester efter de som bodde i huset.  Det kan vara rester efter föremål av metall, och keramik.

Deltagare i denna grävning kommer att delta i undersökningen av en husgrund, som sannolikt utgör resterna efter en prästgård.

Antikvariskt ansvariga: Samarbetet mellan Vimmerby folkhögskola, Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap och Museiarkeologi Sydost har visat sig vara mycket givande och tillsammans bedriver vi sedan sju år tillbaka forskning om områdets forntid. Här ges kursdeltagarna möjlighet att aktivt delta i denna forskning genom denna arkeologiska undersökning.

Praktisk information

Inför kursstarten kommer ni att få ett brev från kursledaren där det bland annat kommer finnas praktisk information inför kursveckan. Undrar ni något gällande kursinnehållet kontaktar ni kursledaren enligt uppgifterna ovan, praktiska frågor kontaktar ni Agnetha på Vimmerby folkhögskola.

Liknande kurser