Barn i världen – distanskurs
Utbildning
Distanskurs med helgträffar i Vimmerby, och fältstudieresa till Bolivia
Förkunskapskrav
Du bör ha grunderna i spanska för att få ut så mycket som möjligt av kursen.

Skicka med ett personligt brev där du berättar mer om dig själv: Varför vill du gå kursen? Vilka kunskaper i spanska har du? Ideellt engagemang och fritidsintressen? Andra kompetenser? (foto, musik, skrivande, etc.)
Sista ansökningsdag
2022-08-14
Utbildningen startar
2022-08-22
Kostnader
Servicekostnad: 100 kr/mån – i servicekostnaden ingår förbrukningsmaterial, kaffe, avslutningsmiddagar, kopiering och del av vaccinationskostnaden.

Kostnad för boende/mat under träffarna samt flyg och övriga kostnader under fältstudierna beräknas till ca 20 000 kr.

Kursen är studiemedelsberättigad och det innebär att du kan söka studiemedel från CSN för hela kurstiden. Möjlighet finns också att söka merkostnadslån från CSN för resa och försäkringar under fältstudierna.
gruppbild från Bolivia
Barn i världen – distanskurs

Barn i världen – distanskurs

En annorlunda distanskurs för dig med intresse för Globala rättvisefrågor, mänskliga rättigheter och Latinamerika! Du får möjlighet till aktivt engagemang via två månaders fältstudier i Bolivia! En bra studieform för dig med intresse för internationella frågor men som har svårt att ta helt ledigt för studier!

OBS!
Ansökan är öppen för läsåret 2022-2023!   

Skicka med ett personligt brev där du berättar mer om dig själv: Varför vill du gå kursen? Vilka kunskaper i spanska har du? Ideellt engagemang och fritidsintressen? Andra kompetenser?(foto, musik, skrivande, etc.)

Barn i Världen är en annorlunda fördjupningskurs, på distans, för dig som arbetar eller vill arbeta med Globala rättvisefrågor i en internationell miljö.

Kursen ger Dig möjlighet att aktivt fördjupa tidigare eller pågående studier och ger Dig nya perspektiv på ditt arbete samt kopplar teori till aktiv handling! Vi försöker kombinera Ditt intresse för barn/ungas rättigheter och ekologisk- social- och ekonomisk hållbarhet, med en fältstudieresa till Latinamerika.

Fältstudierna ger Dig möjlighet till möten, dialog och kommunikation med människor och du bör ha grunderna i spanska för att få ut så mycket som möjligt av Din tid i Bolivia. I samband med familjeboende i Cochabamba får Du möjlighet att både studera och praktisera språket i en naturlig miljö.

Kursens mål

  • ökad kunskap om barn och ungas situation i världen
  • få erfarenhet av hur organisationer i Sverige/Latinamerika arbetar med ekologiska, sociala och ekonomiska rättvisefrågor
  • att via en fältstudie resa möta ett mångsidigt utvecklingsland i förvandling där besök och praktik hos lokala organisationer kopplas till kursens studieplan
  • ge deltagarna verktyg för opinionsbildning, information och påverkan

 Kursplan

  • Teoretisk förberedelse — Agenda 2030/Globala målen, Globalisering, Latinamerika och Boliviakunskap, Barnkonventionen, Mänskliga rättigheter, Rättvis handel, Kulturmöten, Aktivism, Information/Dokumentation
  • Fältstudieresa med språkstudier
  • Avslutande informationsarbete utifrån nya erfarenheter.

Arbetsformer

Vi utgår från folkbildningstanken där den enskilde deltagaren tar ansvar för genomförandet av kursens mål via självstudier och i utbyten med kursdeltagare, kursansvarig och föreläsare. Fältstudierna förbereds enskilt samt under träffarna och det efterföljande informations/fördjupnings arbetet planeras under samt mellan de avslutande seminarierna. Genomförandet av informationsarbetet sker utifrån varje deltagares förutsättningar.

Studietakt

Kursens första del sker omväxlande på distans och via fysiska träffar på folkhögskolan och har då studietakt 50 % – innehållet är då teoribildning, föreläsningar, förberedelser för fältstudier, spanska samt planering av fördjupningsarbete.

Därefter följer 2 månaders fältstudier förlagda till Bolivia, Latinamerika, då är studietakten 100%. Kursens avslutande del innehåller sammanställning av fältstudietiden i form av informationsmaterial samt planering av utåtriktat informationsarbete. Detta sker under de avslutande fysiska träffarna på folkhögskolan och genomförs på distans, studietakt 50 %

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad och det innebär att du kan söka studiemedel från CSN för hela kurstiden. Möjlighet finns också att söka merkostnadslån från CSN för resa och försäkringar under fältstudierna.

Utbildningsplan

Plats
Vimmerby folkhögskola

Antal deltagare
Min 8 och max 14 deltagare

Studietakt
Kurslängd 30 veckor

Kurstid
2022-08-22 — 2023-06-02 (med reservation för ändringar)

Deltagare berättar

Debbie Weiborn, deltagare på kursen ”Barn i Världen”

Debbie Weiborn, deltagare på kursen ”Barn i Världen”

Jag åkte utan erfarenhet….

..av resande och mest med hopp om att orka, eftersom jag varit sjukskriven länge. Jag återvände med nya vänner, hjärtat fullt av människor, erfarenheter och upplevelser som lärt mig att jag klarar mycket mer än jag vågat tro. Jag vill särskilt slå ett slag för att våga göra detta som ”lite äldre”, min upplevelse var att jag hade stor nytta av att ha min livserfarenhet med mig. Både i mötet med barn och vuxna. Det är fenomenalt att kursen är upplagd så man får bo i familjer och mötas i den verkliga vardagen både på praktikplatser och i hem. Bolivia är nu ett hemma jag absolut måste åka tillbaka till.

//Debbie Weiborn, deltagare på kursen ”Barn i Världen”

Vad kursen ”Barn i Världen” och tiden i Bolivia har betytt för mig!

Jag har alltid varit intresserad av frågor som berör mänskliga rättigheter. Genom kursen ”Barn i Världen” fick jag möjlighet att på riktigt arbeta med dessa frågor, dels i Sverige, men främst på plats i Bolivia genom fältarbetet. Mitt oreflekterade språkval på gymnasiet, spanska, öppnade upp en ny värld för mig. Spanskan förbättras allt eftersom under hela kursens gång, främst genom spanska studierna de första veckorna i Bolivia. Betydelsen av att kunna ett språk blev märkbar, då spanskan förde mig närmare människorna i landet. Kursen inspirerade till att jag nu har fått en djupare social och kulturell förståelse för landet Bolivia samt att jag har fått insikt i hur organisationer arbetar i landet. Jag har även insett att jag själv kan göra en skillnad.

//Sofia Nygård, deltagare på kursen ”Barn i Världen”

Att tillsammans med studiekamrater på kursen ”Barn i världen” få möjlighet att besöka  Bolivia som ett kursmoment har gett mig inblick i hur det är att leva och växa upp i ett av världens fattigaste länder.
Fältstudierna var spännande från början till slut och det var intressant att möta människor som lever i ett samhälle som är raka motsatsen till Sverige. Tiden i Bolivia var väldigt positivt för mig och jag fick mig med många nya tankar och reflektioner om hur vi idag lever vårt liv i Sverige.

Jag gjorde fem veckor praktik på ett barnhemmet  ”Hogar Carlos de Villega”. Ett barnhem i centrala La Paz som drivs av katolska nunnor. Jag fick en fantastisk tid med barnen, trots att det finns en tragisk bakgrund till att dessa barn hamnat just här är detta ett barnhem där det finns otroligt mycket kärlek att både ge och få tillbaka.

Jag är glad över att jag sökte denna kurs som bland annat gett mig kunskap om mänskliga rättigheter, fairtrade handelns betydelse och större kunskap om Latinamerika. Jag har dessutom genom kursen lyckats utökat mitt spanska ordförråd!

Att studera och genomföra fältstudier tillsammans med mina kurskamrater har gett mig nya vänner. Denna upplevelse kommer jag bära med för alltid och jag rekommenderar verkligen fler att ta del av denna kurs och fantastiska land som från och med nu alltid kommer ha en given plats i mitt hjärta.

/Hanna
(Deltagare ”Barn i Världen 2016”)