Bild, form och färg
Utbildning
Särskild kurs, deltid. Kursen är studiemedelsberättigad.
Förkunskapskrav
Inga förkunskaper krävs.
Kostnader
Undervisningen är avgiftsfri men vi tar ut en servicekostnad på 800 kr per termin för bland annat material.
banner BFF vt23
Bild, form och färg

Bild, form och färg

En kreativ kurs för dig som har varit sjukskriven, eller har behov av ett mer aktivt liv
och social samvaro, samtidigt som du får prova olika estetiska uttrycksformer.


Under kursen kommer du få prova på att måla i olika tekniker, arbeta med keramik eller annan skapande verksamhet. Vi utgår från deltagarnas intressen men jobbar även i olika projekt, en del teoripass ingår också.


Två eftermiddagar i veckan är vi i ateljén och jobbar med estetisk verksamhet, utöver detta har du möjlighet att delta i fler aktiviteter som musik/körsång, hälsa/rörelse och en kreativ bildjunta. Vi lägger upp ditt schema efter hur just din situation ser ut och du deltar i den utsträckning som passar dig.


Intervjuer görs i samband med antagning till kursen. Prioritering görs baserat på motivation och intresse för kursen. Kursen kan komma att ställas in vid för få ansökningar.

Inga förkunskaper krävs.


Kursen är studiemedelsberättigad – så du som inte har annan ersättning kan söka studiemedel från CSN för att gå kursen.