Fastighetsskötare
Utbildning
Yrkesutbildning, tre terminer, heltid
Förkunskapskrav
Du behöver vara klar med följande ämnen från grundskolan:
– matematik
– samhällskunskap
– svenska eller svenska som andraspråk

Du behöver även vara klar med kursen Sv1/SVA1 från gymnasiet.

Om du har motsvarande kunskaper kan de också vara godkända. Ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare om du vill veta mera.

Önskvärt att du har svenskt B-körkort.
Kostnader
Fastighetsskötarutbildningen
Fastighetsskötare

Fastighetsskötare

Nästa kursomgång startar höstterminen 2025.

Utbildningen till fastighetsskötare riktar sig till dig som vill ha ett yrke där du får arbeta praktiskt med trädgård, teknik och service.

Tycker du om att arbeta med händerna, och att lösa tekniska problem? Är du bra på att samarbeta och ta egna initiativ? Då är nog fastighetsskötarutbildningen något för dig!

Som fastighetsskötare kommer du att möta människor i olika miljöer, därför ställer yrket stora krav på samarbete och kommunikation med alla som man möter.

Hör deltagare berätta om sin upplevelse av utbildningen.


Vad får jag lära mig på fastighetsskötarutbildningen?


Utbildningen till fastighetsskötare är på tre terminer. Utbildningen är både praktisk och teoretisk och kurser som ingår är bland annat kommunikation, service och bemötande såväl som fastighetsservice med grundläggande husbyggarteknik, VVS, ellära,  värme och kyla samt yttre miljö, botanik , grönytor med tillhörande verktygslära. Lagar och regler och Entreprenörskap är också viktiga delar som ingår.

Inom ramen för utbildningen får du möjlighet att ta motorsågskort, röjsågskort samt mobila plattformar med fallskydd.

Utöver yrkesämnena så kommer du kommer under dina tre terminer på utbildningen få läsa vissa gymnasiekurser som t.ex. samhällskunskap. Du läser även beräkning och konstruktion, där räknar och diskuterar vi hur matematik används inom fastighetsskötaryrket, till exempel materialåtgång och hållbarhet. Eftersom arbetet kräver en god fysik tränar vi tillsammans ett pass i veckan.

Det ingår en dags praktik/vecka och utbildningen är starkt förankrad i arbetslivet. Det finns ett utbildningsråd med personal från skolan och fastighetsbranschen som samverkar och utvecklar  utbildningen tillsammans.


Vad har jag fått med mig efter avslutad utbildning?

Efter avslutad utbildning är du rustad att kunna arbeta som fastighetsskötare. Du har kunskaper att kunna sköta fastigheter med dess förpliktelser samt ge ett professionellt intryck och god service till hyresgäster. Du har en bred kunskap om utemiljö genom alla årstider. Efter godkänd utbildning utfärdas ett utbildningsbevis.


Ansökan

Du ansöker via hemsidan. Kom ihåg att bifoga kopior på dina betyg och ett personligt brev till din ansökan. Berätta i brevet varför du har sökt utbildningen , om din yrkesbakgrund och vad du har arbetat med tidigare. 

Bilder från utbildningen