Medicinsk sekreterare
Utbildning
2-årig eftergymnasial yrkesutbildning, heltid
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt datorvana.

För att kunna bli antagen måste du komma på informationsdag och göra ett språktest som sedan ligger till grund för antagningen.
Sista ansökningsdag
2023-04-15
Utbildningen startar
2023-08-21
Examen
Utbildningsbevis
Informationsdag
Alla behöriga sökande får en inbjudan till antagningsdag med språktester som ligger till grund för antagning.
Kostnader
För mer information eller frågor
Medicinsk sekreterare
Medicinsk sekreterare

Medicinsk sekreterare

Utbildningen till Medicinsk sekreterare är för dig som tycker om språk och administration, är lösningsorienterad, har god datorvana och gillar att fungera som spindeln i nätet. 

Hos oss på den tvååriga medicinska sekreterarutbildningen på Vimmerby folkhögskola varvar vi studier på plats med lärande i arbete ute i verksamheterna där du får chansen att skapa viktiga kontakter inför ditt kommande yrkesliv.

Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan senast 15 april.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig goda kunskaper i bland annat vårddokumentation, anatomi- och sjukdomslära, skriftlig och muntlig framställning, kommunikation och förbättringsarbeten. Du kommer även att bli väl förtrogen med lagar och regler inom området samt få färdigheter i program som tillhör officepaketet.

Studierna varvas med föreläsningar, enskilt arbete, grupparbete, praktiska arbetsuppgifter och LIA (lärande i arbete). Vi arbetar i datajournalsystemet Cosmic, vilket är det system som används i verksamheten i de närliggande regionerna. Kunskap är en färskvara varför våra kurser innehåller föreläsningar av personer som aktivt arbetar inom området. Du tar stort ansvar för din egen utbildning.

Utbildningen omfattar fyra terminer. I utbildningen ingår 15 veckors praktik (LIA) samt fältstudier. Inom utbildningen arbetar vi ämnesintegrerat och vill därmed att du ser helheten inför yrkeslivet och utvecklar din förmåga att samarbeta. Utbildningen sker på plats i skolan och ges inte på distans.

Utbildningen är starkt förankrad i arbetslivet

Under dina LIA-perioder, skaffar du dig praktisk erfarenhet av både medicinsk dokumentation, det vill säga journalhantering och administrativt arbete inom vården. Här får du inblick i olika arbetsuppgifter och deltar i de dagliga rutinerna på en arbetsplats. LIA ger dig kunskap om hur olika arbetsplatser inom vårdsektorn fungerar. LIA:n kan ske på hemorten.

Viktig information om antagningsprocessen

För att kunna bli antagen måste du skickat in en komplett ansökan med betygskopior. Efter sista antagningsdag kommer vi skicka ut inbjudan till informationsdag med språktest. Vi antar sedan utifrån resultat i det språkliga antagningsprovet.  

Viktiga datum:

15 april Sista ansökningsdag

21 april Utskick med inbjudan till informationsdag och språktester

2 maj Sista svarsdag på inbjudan till informationsdag/språktester

9 & 10 maj Informationsdag/språktest grupp 1 & 2

Senast 25 maj får du besked, via mejl, om du är
antagen eller står som reserv. Kontrollera din skräppost!

5 juni Sista dagen att svara på antagningsbeskedet. 

Antagning av reserver sker fortlöpande efter den 5 juni. 

Utbildningsplan

Kurser 

Medicinsk dokumentation

Anatomi och sjukdomslära

Diagnosklassificering

språket i hälso- och sjukvården

Forskningsmetodik och rapportskrivning

Organisation och ledarskap

Ekonomi i vården

Medicinsk engelska

Informationsteknik och statistik

Arbetspsykologi

Kvalitets- och förbättringsarbete

Vårdjuridik

LIA – Lärande i arbete

Projektarbete

Kommunikation och kultur

Länk till utbildningens aktuella kursplan

 

Lärare

Bilder från utbildningen