Musikalartist – Produktionsår
Utbildning
Utbildning på eftergymnasial nivå – två terminer, heltid
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet till yrkeshögskola.

Ta kontakt med skolans Studie- och yrkesvägledare om du vill veta mera.

Utbildningen ges under förutsättningen att det blir minst 12 deltagare.
Informationsdag
Audition 27-28 april 2024
Kostnader
banner Msk ht23
Musikalartist – Produktionsår

Musikalartist – Produktionsår

Drömmer du om att arbeta med teater, sång och dans som musikalartist men också vill lära dig mer om alla olika delar som leder fram till en färdig scenproduktion; från ax till limpa? Musikalartist – Produktionsår är en ettårig utbildning – i samarbete mellan Vimmerby folkhögskola och Vimmerby kulturskola.

I den här utbildningen har du möjlighet att utveckla dina färdigheter som artist, träna på att möta publik samt  fördjupa dig i ämnen inom produktion som t ex; produktionsplanering, manusskrivande, ljud- och ljus, regi, marknadsföring, scenografi, kostym, mask mm. 

Under året ligger fokus mycket på projekt i grupp, flera mindre och en stor avslutande musikalproduktion under våren, där du både står på scen och arbetar med hela produktionen bakom.

Studie- och yrkesvägledare: Om ni har frågor kring studiemedel etc. så kan ni kontakta vår studie- och yrkesvägledare Ann Jonsson på tel: 0492-143 24, mob: 070-644 47 94 eller mejl ann.jonsson@vfhs.se.

Om utbildningen

Utbildningen är förlagd över två terminer och du läser heltid på plats i Vimmerby. Lektionerna är till största del praktiska med teoretiska inslag. Undervisningen sker enligt veckoschema men är periodvis schemabrytande då vi arbetar inför redovisningar eller föreställningar.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är dels att utveckla din förmåga, kreativitet och teknik inom musikalgenren, och dels att  du efter utbildningen ska ha fått ökad erfarenhet av att möta publik i olika typer av sceniska sammanhang. Målet är också att du ska ha fått en god inblick alla de delar som ingår i en scenproduktion.

Kurser som ingår i utbildningen:

Sångkurser:

Individuella sånglektioner samt kör- och ensemblesång. Regelbunden röstträning är viktigt för att skapa ett starkt och hållbart instrument. Du utvecklar din sång- och talteknik samt lär dig hur du ska ta hand om din röst och kunna träna självständigt. Inom kör och ensemblesång får du möjlighet att klinga tillsammans med andra, lär dig att intonera och sjunga stämmor.

Scenframställning:

Kursens syftar till att du ska få grundläggande kunskap i skådespelarträning för att så småningom kunna möta en publik. Du arbetar med och pjäs- och textanalys, rollgestaltning och textbearbetning, men också med improvisation, inlevelseförmåga, scennärvaro, kroppsspråk och kroppsmedvetenhet.

Danskurser i olika genrer såsom: jazz, modernt, och balett.

I denna utbildning vill vi erbjuda en bredd inom olika dansstilar och fokusera på att du efter genomförda danskurser känner dig stark och trygg i dessa dansstilar. Danskurserna är ett bra sätt att lära känna och hitta en trygghet samt styrka i sin egen kropp. Kursen syftar också till att värma upp, underhålla och förbereda samt utforska sitt kroppsliga uttryck. 

Grundläggande scenproduktion:

Kursen syftar till att få en grundläggande kunskap om alla delar som ingår i en musikalproduktion. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp under ledning av flera olika pedagoger inom de olika ämnena.

Interpretation:

I detta ämne ligger fokus inte främst på det tekniska utförandet, utan på tolkning och gestaltning av ett sång-, teater-, eller dansnummer. Kursen sker i workshop-form i helgrupp eller mindre grupper och du blir coachad av en eller flera pedagoger. Du jobbar också med att sätta ihop sång, teater och dans i ett gemensamt konstnärligt uttryck.

Sceniska produktioner:

Under året kommer vi att arbeta mot en större produktion med premiär i slutet av vårterminen. Parallellt med detta kommer du även att delta i flera mindre projekt. Auditionträning är en viktig förberedelse för framtiden. Målet är att utveckla scenvana och känna sig trygg i sitt sceniska uttryck.

Auditionträning:

Auditionträning är en viktig förberedelse för framtiden. Målet är att utveckla scenvana och känna sig trygg i sitt sceniska uttryck och hur man presenterar sig.

Improvisation/Eget skapande:

Denna kurs avser att ge utrymme och möjlighet att få vara kreativ, både enskilt och i grupp. Här finns det tid för personlig utveckling och chans att få arbeta med egna mindre projekt.

Kost/hälsa/Mental träning:

Här ingår grundläggande näringslära, allmänt om hälsa och träning samt mental träning och stresshantering. Att jobba med sig själv och sitt välmående är en av de viktigaste delarna för att kunna lyckas med sina egna målsättningar.

Presentation av de lärare du kommer att träffa på Musikalartist – Produktionsår

Scenframställning/grundläggande scenproduktion (Kursansvarig för Musikalartist – Produktionsår)

Kristina Ruhnström är utbildad pedagog i sång och musikdramatik vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg, samt utbildad skådespelare på Kulturama och SET i Stockholm. Hon har tidigare bland annat arbetat som sångerska och skådespelare i Romeo- och Juliakören på Dramaten, sångare och skådespelare vid Länsmusiken i Kalmar och som konstnärlig ledare och musikansvarig för teatern på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.  Utöver detta har hon och medverkat i musikalproduktioner på Ydre Kulturcentrum sedan 2017, som skådespelare, biträdande regissör och röstcoach.

Ex på vad som ingår i ämnet Scenframställning:

 • Teaterteknikens grundstenar
 • Röst och kropp som sceniskt uttrycksmedel
 • Scenisk kommunikation
 • Improvisation
 • Karaktärsarbete
 • Textanalys
 • Scenframställning
 • Teater och musikalkunskap/teori/historia

Grundläggande scenproduktion:

 • Introduktion i mask & smink, kostym, rekvisita, scenografi, ljud, ljus, regi och manus
 • Föreläsningar samt workshops med olika personer som arbetar inom de olika yrkesgrupperna. 

Kör/ensemble (Kursansvarig utbildningen Musikalartist)

Alexandre Ambec är legitimerad musiklärare, utbildad i Kördirigering på Uppsala universitet, Partitur- och orkesterdirigering på SMI och Konservatorielinjen i Sång på Kulturama. Han har arbetat som musiklärare på Skara skolscen, och på Musikalprogrammet i Valdemarsvik. 

Alexandre gillar att röra sig mellan olika genrer. Han har genom åren varit körledare för körer som har sjungit allt från klassiskt till världsmusik, gospel och pop.

Parallellt med att undervisa i musik, musicerar Alexandre i olika sammanhang tillsammans med andra, både som kördirigent, pianist, gitarrist och  sångare tillsammans med Gunilla Åhlander och som pianoackompanjatör tillsammans med flöjtisten Tomas Odenhall. Han har även varit med som pianoackompanjatör i Kalbokulturs folklustspel under fem somrar 2015-2019.

Ex. på vad som kommer att ingå i ämnet kör:

 • Sjunga musik från olika genrer
 • Sjunga flerstämmigt
 • Gå igen övningar för uppsjungning och för att utveckla sångtekniken
 • Prova olika sätt att gestalta musiken, bla. I en sceniskt kontext

Dans: Street/modern/nutida/improvisation/skapande

Kajsa Lundahl är utbildad dansare på Scottish school of contemporary dance och har tagit sin lärarexamen vid Karlstad universitet. Hon har ett stort intresse för träning och hälsa generellt och är också utbildad massageterapeut samt personlig tränare. 

Ex. på vad som ingår i ämnet Repertoar

 • Memorering av koreografier
 • Uttryck
 • Performance
 • Projektspecifika nummer

Ex. på vad som ingår i ämnet Modernt/nutida/ Improvisation/skapande

 • Golvträning
 • Kroppsmedvetenhet
 • Momentum, flow och sammankoppling mellan rörelser
 • Experimentera på ett lekfullt sätt för att hitta olika rörelser
 • Hitta sitt eget skapande
 • Olika metoder kring skapande 
 • Diskussioner kring koreografi

Musikalteater/Stepp

Jennie Leander Lilja är utbildad musikalartist på Balettakademien i Göteborg och har fortbildat sig till danspedagog på Danshögskolan i Stockholm. Hon har tagit sin lärarlegitimation vid Karlstads universitet. Jennie har jobbat som musikalartist i olika musikaler både i Sverige och i Danmark. Just nu jobbar Jennie som biträdande skolledare på Vimmerby folkhögskola och som danslärare. 

Ex. på vad som ingår i ämnet Musikalteater:

 • Jazz teknik
 • Musikalitet
 • Stilkänsla
 • Repertoar från olika musikaler
 • Korta musikalscener, där både teater, dans och sång kombineras.

Ex. på vad som ingår i ämnet Stepp:

 • Rytmik
 • Musikalitet
 • Koordination
 • Repertoar från olika musikaler

Balett/Jazz

Carolina Lopez är utbildad på Balettakademiens treåriga dansarutbildning i Göteborg samt DOCH tvååriga individuella program med inriktning jazz. Hon har kontinuerligt fortbildat sig i New York på Steps och Peridance. Carolina har under senare år även utbildat sig till personlig tränare på Safe Education och är diplomerad kostrådgivare via Svenska Näringsakademin.

“Dans för mig är en helhet, med fysiskt aktivitet där dansteknik, musikalitet, uttryck, känsla, kroppsmedvetenhet och anatomiskt kunskap möts. Att vara här och nu i sin egen kropp och hitta ett flöde i sina rörelser och även kunna skifta till en skarphet och attack i utförandet av en rörelse. På uppvärmningen kommer vi att ta tid till att arbeta med styrkan, tekniken och rörligheten som du sedan kommer att få nytta av på diagonaler och danskoreografier.”

Ex. på vad som ingår i ämnet Balett:

 • Teknik
 • Känsla
 • Gestaltning
 • Styrka
 • Kontroll
 • Rörlighet

Ex. på vad som ingår i ämnet Jazz:

 • Koreografi
 • Dynamik
 • Musikalitet
 • Teknik
 • Uttryck och performance

Kost/hälsa/Mental träning (Flera pedagoger arbetar med denna kurs):

 • Få en förståelse för hur kroppen fungerar som helhet
 • Grundläggande kunskap om kosthållning, mental träning samt stresshantering


Sång

Gunilla Åhlander är utbildad Röst- och Talpedagog med estetisk inriktning (logonom) vid Stockholms Musikpedagogiska institut/SMI samt har en Filosofie Magisterexamen i Musikvetenskap från Uppsala Universitet. Gunilla är också utbildad i Estill Voice Training 1-2 samt Cheryl Porter Vocal Method. Hon har arbetat som sångpedagog i 30 år, bl a på Estet Musik i Västervik och Valdemarsvik (musikal) samt som tal-och sånglärare på Skara Skolscen. Gunilla har också varit verksam som sångerska i musikteater- och teaterproduktioner i Uppsala och Stockholm, samt som frilanssångerska i olika genrer.

Ex. på vad som ingår i ämnet sång:

 • Sångteknik, talteknik, röstvård
 • Repertoarkännedom
 • Interpretation/tolkning 
 • Musikalisk kommunikation
 • Grundläggande musikteori och gehör
 • Undervisningen sker både i mindre grupper och individuellt

Träningslära

Ebba Lilja har jobbat som danspedagog på Vimmerby Kulturskola i 3 år. Parallellt med det jobbar hon som träningsinstruktör. På kulturskolan undervisar hon främst i jazz, och på folkhögskolan kommer hon jobba med fys-pass och stretch. 

Ex. på vad som ingår i ämnet träningslära:

 • Förståelse för hur kroppen fungerar som helhet
 • Generell styrka
 • Bålstabilitet, kondition och uthållighet
 • Fokus på styrka och rehabilitering
 • Grundläggande kunskap om de olika muskelgrupperna
 • Rörlighet och stretch

Bilder från utbildningen

Deltagare berättar

Julia Eriksson

Julia Eriksson

Varför valde du folkhögskolan?
Jag valde folkhögskolan efter några år kämpades med psykisk ohälsa och sjukskrivningar pga. det. Folkhögskola kändes som ett lagom steg tillbaka in i samhället och livet.
Vad är det bästa med folkhögskola?
Att det är väldigt anpassningsbart med lyhörda lärare. Och en otrolig gemenskap som jag inte känt när jag pluggat på universitet tidigare.
Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att välja folkhögskola?
Sök – det är värt det, hur jobbigt det än känns till en början så löser det sig! Och är det något du oroar dig för eller undrar så säg det högt till någon så känns det oftast lite bättre! Det finns alltid någon som är där och stöttar dig och kan hjälpa dig!
Du har ju gått både Musikallinjen, och Musikal – Produktionsår på folkhögskolan i Vimmerby, vad är skillnaden?
Den största skillnaden mellan att gå musikal och produktionsåret skulle jag säga var att jag lärde mig grunderna under musikallinjen för att sedan kunna använda mig av det praktiskt i produktioner under produktionsåret!
Att dessutom få lära sig om allt som inte syns och händer bakom en produktion tycker jag har varit otroligt lärorikt! Att t.ex skapa affischer och programblad, kontakta företag för sponsring, göra ett repschema, skriva manus och att få alla bollar att kopplas samman. Det har dessutom gett mig inblick i vad det är jag vill jobba med i framtiden!
I höst kommer jag att börja plugga Kommunikation, samhälle och medieproduktion på Linköpings Universitet med målet att bli producent! Jag hade rollen som producent i ett att våra projekt under produktionsåret och det var faktiskt det som ledde mig in på just det spåret. Tidigare hade jag inte ens tänkt på att det yrket fanns!