Seniorkurs
Kostnader
Undervisningen är avgiftsfri, däremot betalar man en servicekostnad på minst 800 kr per termin. (Deltar man i tillval målning tillkommer materialkostnad utöver servicekostnaden.)
banner Senior ht23
Seniorkurs

Seniorkurs

Om kursen 

Deltagare på seniorkursen är pensionärer som vill förkovra sig i olika ämnesområden. Kursdeltagarna är mogna människor med en lång livs- och yrkeserfarenhet bakom sig. En bärande idé och utgångspunkt i studierna är därför att utgå från denna kunskap och erfarenhet varför dialogen/samtalet och eftertänksamheten/reflektionen blir viktig i de olika mötena.

De personliga syftena med att gå kursen kan variera. Några går kursen för att man vill lära sig nya saker, andra för att den sociala gemenskapen med andra kursdeltagare medför en trevlig samvaro med intressanta människor, vilket stimulerar till nya tankar och nytt lärande. Några framhåller också betydelsen av att varje vecka ha någon fast struktur att hålla sig till, en struktur som man inte har när man inte längre är en del av arbetslivet.

Kursens innehåll

Seniorkursens innehåll varierar år från år, beroende på vilka lärare som är engagerade under olika terminer, och beroende på kursdeltagarnas önskemål.

Teman som förekommit under tidigare läsår är bland annat: konsthistoria, litterära livsöden, människan naturen och miljön, kemilaborationer, smått och gott i praktiken, musiken i Sverige under 1900-talet. Dessutom brukar vi ge möjligheten att välja t.ex. målning som tillval. Tillvalen kan variera från år till år.

Tillvalen som vi har under läsåret 2023-2024 är målning, körsång, musik och rörelse (fysisk aktivitet).

Tillvalen ges inte som enskild kurs utan är en del av seniorkursen. 

Föreläsningar vårterminen 2024

Måndagar kl. 12.50-14.10 sal 24
– Endast för seniorkursens deltagare, begränsat antal platser!
Anmälan sker på anmälningslista på expeditionen.

29 janPolisen – bedrägerierHåkan Karlsson  
5 febOstindiefararen och Svalbardkryssning  Peder Rannemalm  
12 febBiblioteket informerar om sin verksamhet  Biblioteket
26 febFörsta Hjälpen – teoriEva Nilsson
11 marsKvinnoödenBritt-Sofie Forss
18 marsJapanAllan
25 marsMitt liv som dansbandsmusikerTommy Persson
15 aprilKroppsspråkLotta Harrysson
22 aprilFotograf Hasse visar bilder och berättar  Hans Carlsson
6 majMusikquizzLinn Olsen & CoBilder från utbildningen