Självhushållningens inre resa – distanskurs
Sista ansökningsdag
31 maj, 2024
Utbildning
Distanskurs, heldistans, 25 %, med 12 obligatoriska digitala träffar. Kursen är studiemedelsberättigad.
Förkunskapskrav
Utbildningen kräver inga förkunskaper men för att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du en dator med internetuppkoppling och grundläggande datorvana.
Kostnader
Undervisningen är avgiftsfri, men vi tar ut en servicekostnad på 600 kr.

Kostnad för en obligatorisk kursbok, som pappersbok eller ljudbok, tillkommer.
För mer information eller frågor
Sam
Sam Nygren
Lärare på distanskursen "Självhushållningens inre resa"
Två personer sitter på en vagn dragen av en häst. Personerna har ryggen mot kameran.
Självhushållningens inre resa – distanskurs

Självhushållningens inre resa – distanskurs

Vill du tillsammans med andra reflektera över den inre omställningen som det innebär att börja med ett mer självhushållande liv på landsbygden?

Vad handlar kursen om?

Idag finns ett stort intresse för självhushållning med många nya böcker i ämnet, men oftast pratas om det praktiska. Under den här kursen kommer du istället att tillsammans med andra få reflektera över den inre omställningen som det innebär att börja med ett mer självhushållande liv på landsbygden.

Självhushållare idag lever på ett sätt i två paradigm samtidigt. De behöver förhålla sig till verkligheten som den ser ut idag, samtidigt som de försöker skapa något nytt. Med ett ben i det nya som växer fram – och det andra i det gamla paradigmet.

Hur är det egentligen att befinna sig i mellanrummet mellan det som håller på att dö och det nya som växer fram?

Hur kan vi skapa en kraft i allt detta – där vi föreställer oss den framtid vi längtar och drömmer om – och hittar vår väg framåt i den riktningen?

Hur kan vi bidra och samtidigt leva med lätthet – utan att känna att vi bär ansvaret över världen på våra axlar?

Kursen har inspirerats av reportageprojektet Inte bara morötter som handlar om att vara självhushållare i Sverige idag. Den här kursen riktar sig till både till dig som redan bor ute på landet och håller på med odling och djur. Men också till dig som bär på drömmen om det goda livet på landet, men som inte är där än.

Kurstid

Kursperiod: 7 oktober 2024 – 21 mars 2025 (v.41 – v.12)
Kurslängd: 22 veckor
Studietakt: 25% heldistans med 12 obligatoriska digitala träffar

Vad ingår i kursen?

Kursen består av fem block där vi arbetar med varje block under fyra veckor.
Block 1: Den stora omställningen
Block 2: Kriserna och kollapserna
Block 3: Samförsörjning och gemenskap
Block 4: Visioner och projektverktyg
Block 5: Personlig hållbarhet


Varje block arbetar vi med under fyra veckor. Under hela kursen behöver du närvara på minst 80 procent
av kursträffarna för att få ett kursintyg.

Alla block har samma upplägg:
Vecka 1: Föredrag att lyssna på. Samtal i mindre grupp.
Vecka 2: Inledande digital träff. Obligatorisk.
Vecka 3: Läsa eller lyssna på kurslitteraturen. Samtal i mindre grupp.
Vecka 4: Avslutande digital träff. Obligatorisk.

En röd tråd under kursen kommer vara boken ”Aktivt hopp: att möta vår tids utmaningar utan att bli galen” av Joanna Macy och Chris Johnstone. Du kommer att få läsa eller lyssna på boken samt få göra övningar själv eller tillsammans med andra på våra träffar. Även kursen i sin helhet är designad utifrån spiralen av Aktivt hopp.

Aktivt Hopp grundar sig i metodiken ”The work that reconnects”, som spritt sig över världen efter att den amerikanska aktivisten Joanna Macy startade rörelsen på 60-talet. Metodiken grundar sig i modern psykologi, djupekologi och buddhistisk filosofi. Aktivt hopp är en metod som används flitigt inom omställningsrörelsen.

För att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du en dator med internetuppkoppling och grundläggande datorvana. I kursen används de olika Google-apparna Classroom och Drive. Även videoverktyget Zoom används. Grundläggande kunskaper i text- och bildhantering behövs också. Deltagare med datorvana och/eller erfarenhet av att arbeta med dessa program brukar få allt att fungera med hjälp av den skriftliga guiden som mailas ut i samband med kursstart.

Kursträffar och eget arbete

Under kursen varvas digitala träffar med egen läsning och samtal i mindre grupper. Studietakten är på
25% och du förväntas arbeta med kursen fem timmar i veckan. Du kommer att bli indelad i en mindre
grupp baserad på vart du bor i landet som du kommer träffa varje vecka det inte är kursträff. Det finns
även möjlighet att göra ett par valfria individuella uppgifter.

De 12 digitala träffarna sker på tisdagar kl 10-12.
2024: 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12, 17/12
2025: 14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 11/3, 18/3


Kursbok

”Aktivt hopp: att möta vår tids utmaningar utan att bli galen” av Joanna Macy och
Chris Johnstone. Du kommer att få läsa eller lyssna på boken samt få göra
övningar själv eller tillsammans med andra på våra träffar. Den finns att köpa som pocket, att låna från de flesta bibliotek och att lyssna på som ljudbok.

Reportage från Tidningen Åter. Kommer finnas digitalt att läsa i Classroom.

Annan kurslitteratur

Nedan finns en lista på de böcker som det finns möjlighet att läsa utdrag av under kursen som fördjupning. Om man också vill låna eller köpa vissa böcker för att kunna läsa hela boken eller läsa på papper så går det bra att göra det.

 • Jordad: Enklare liv i kollapsens skugga (2016), David Jonstad
 • Transition handbook: From oil dependency to local resilience (2008), Rob Hopkins
 • Meningen med landet: Min väg till ett jordat liv (2021), David Jonstad
 • Collapsing consciously: Transformative truths for turbulent times (2013), Carolyn Baker
 • Love in the age of ecological apocalypse (2015), Carolyn Baker
 • Ancient Futures: Learning from Ladakh (1991), Helena Norberg-Hodge.
 • Framtidens by: När lokalsamhällen tar sig rätten att blomstra (2022), Nikolas och Ingrid Berg
 • From What Is to What If: Unleashing the power of imagination to create the future we want (2019), Rob Hopkins
 • Creating a Life Together (2003,) Diane Leaf Christian
 • People & Permaculture: Designing personal, collective and planetary well-being (2012), Looby MacNamara
 • Lyckofällan: Skapa det liv du vill leva med ACT, mindfulness och engagemang (2007), Russ Harris

Ansökan

Till ansökan vill vi att du bifogar ett personligt brev.
Vi önskar att du svarar på dessa frågor (max 3000 tecken):
– Varför vill du gå den här kursen?
– Vad har du för behov av kursen?
– Berätta kort om hur din livssituation ser ut idag (boende, familj, arbete).
– På vilket sätt håller du på med eller skulle du vilja hålla på med självhushållning?
Eventuellt något annat du vill tillägga som du tycker det är bra att vi vet eller som du behöver säga för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Urval kommer att göras bland ansökningarna för att kursen ska bli så bra som möjligt för deltagarna. Urvalet kommer att baseras på både behov av, och motivation för att gå kursen men också för skapa en bra blandad grupp med mångfald.

Ansökningarna behandlas i den ordning de ankommer till skolan.

Kursansvarig

Sam Nygren är den som håller i kursen, och du är varmt välkommen att kontakta honom med frågor kring utbildningen. Sam har bakgrund som journalist och workshopledare. Han har själv i flera år hängett sig åt självhushållning och praktisk omställning. Han drivs av frågorna: Vad behöver egentligen en människa för att leva ett gott självhushållande liv på landsbygden? Hur kan vi bygga nya gemenskaper? Sedan 2010 har han aktivt arbetat med att ställa om sitt eget liv. Idag lever han på den sörmländska landsbygden, bor i tiny house och använder elcykeln i vardagen.

Lärare

Sam
Sam Nygren
Lärare på distanskursen "Självhushållningens inre resa"