Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)
Utbildning
3 månader
Photo1
Ann Jonsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0492-143 24
Mob: 070-644 47 94
xan-griffin-eA2t5EvcxU4-unsplash
Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Vill du ha en ny chans att komplettera dina gymnasiestudier? Har du missat delar eller hela din gymnasieutbildning?

Om kursen

Då erbjuder vi en möjlighet att prova på studier igen. Du får en möjlighet att upptäcka din egen drivkraft och och hitta vägen till studier eller jobb. Kursen kan hjälpa dig hitta lusten att studera. Den gör dig också bättre rustad för att börja studera.
Du kommer att studera på folkhögskolan i 3 månader. Heltidsstudier. För att kunna gå kursen måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ha fyllt 18 år.

Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du studerar. Det kan vara aktivitetsersättning, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Efter kursen får du ett intyg och en plan för hur du kan gå vidare.

Innehållet i kursen kan variera beroende på de individuella behoven hos deltagarna men traditionella gymnasieämnen ingår. Du kommer att delta i aktiviteter  för att hitta motivation till studier. undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och lärande i grupp. Studiebesök och andra aktiviteter är också en del av innehållet.

Efter avslutad kurs har du möjlighet att fortsätta på Allmän kurs på folkhögskolan eller Komvux för att komplettera eller slutföra din gymnasieutbildning.