Svenska i vården
Förkunskapskrav
Kursen är inte sökbar som våra övriga kurser utan är du intresserad av kursen måste du kontakta Jacqueline Doohan som jobbar som handläggare. Du hittar mer information om kursen på regionens hemsida:

https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/utbildad-utomlands/
national-cancer-institute-BxXgTQEw1M4-unsplash
Svenska i vården

Svenska i vården

Svenska i vården är en uppdragsutbildning som finns på två av regionens folkhögskolor, Vimmerby folkhögskola och Högalids folkhögskola.

Om kursen

2015 startade man en riktad svenskutbildning för att på ett snabbt sätt försöka fånga upp dem som hade en examen från en utländsk sjukvårdsutbildning och som ville kunna söka svensk yrkeslegitimation. För att kunna få det så måste man ha kunskaper i svenska enligt Socialstyrelsens krav för svensk yrkeslegitimation.

Kursen kombinerar språkutbildning på folkhögskola med språkpraktik på en hälsocentral eller sjukvårdsklinik för att man ska få både traditionell språkundervisning och möjligheten att prata svenska inom ramen för sitt yrke. Utbildningen i svenska pågår tills dess man uppnår kunskaper motsvarande SVA3, vilket är jämförligt med C1 enligt den europeiska referensramen för språk. Då är man redo att göra det medicinska språktestet vid Karolinska institutet.

För information på engelska:
https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/careers/

Hittills har regionen fått 11 nya medarbetare tack vare språksatsningen: https://regionkalmar.se/nyhetslista/elva-har-fatt-jobb-i-varden-efter-spraksatsning/