Kurs för outnyttjad resurs

Landstinget skriker efter vårdpersonal samtidigt som det finns utbildad personal i länet. i Vimmerby har landstinget startat ett snabbspår för invandrad vårdpersonal.

Läs mer om kursen här