Vad kursen ”Barn i Världen” och tiden i Bolivia har betytt för mig!

Jag har alltid varit intresserad av frågor som berör mänskliga rättigheter. Genom kursen ”Barn i Världen” fick jag möjlighet att på riktigt arbeta med dessa frågor, dels i Sverige, men främst på plats i Bolivia genom fältarbetet.
Mitt oreflekterade språkval på gymnasiet, spanska, öppnade upp en ny värld för mig. Spanskan förbättras allt eftersom under hela kursens gång, främst genom spanska studierna de första veckorna i Bolivia. Betydelsen av att kunna ett språk blev märkbar, då spanskan förde mig närmare människorna i landet. Kursen inspirerade till att jag nu har fått en djupare social och kulturell förståelse för landet Bolivia samt att jag har fått insikt i hur organisationer arbetar i landet. Jag har även insett att jag själv kan göra en skillnad.

//Sofia Nygård, deltagare på kursen ”Barn i Världen”

Läs mer