På besök i älgparken

Deltagarna på etableringskursen på besök i Virums älgpark!