Barn i världen på fältstudier!

Här kommer en hälsning från deltagarna i resandekursen Barn i världen. De har just nu fältstudier i Cochabamba!