Studieresa

Fritidsledare år 2 på studieresa till Söderköping