Studiebesök på föräldrakooperativ

Barnskötarutbildningen har varit på studiebesök på Bråbygdens föräldrakooperativ och fått ta del av deras fantastiska projekt "odla för tillväxt".