Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Petra Dahlström som arbetar på Kottens förskola i Frödinge har varit hos oss på Barnskötarutbildningen och lärt ut TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Det kommer vi ha stor nytta av i arbetslivet.