Digitalisering

Barnskötarutbildningen har digitalisering och provar att programmera