Terminstider vårterminen 2022

Du är här:
Terminstider vårterminen 2022
kalender

Terminsstart 3 januari (10 januari för Bsk)

v. 8 Sportlov

v. 16 Påsklov

Terminen slutar 3 juni