Socialpedagogutbildningen på studieresa

Du är här:
Socialpedagogutbildningen på studieresa
Hela klassen är samlad framför bussen till Stockholm

Idag rullar bussen till Stockholm med Socialpedagogutbildningens år 2. Nu väntar några dagar fyllda av studiebesök och aktiviteter i Sveriges huvudstad!