Barnskötarutbildningen på studiebesök

Du är här:
Barnskötarutbildningen på studiebesök
Gruppbild på barnskötarubildningen

Barnskötarutbildningen har varit på studiebesök på Barn- och ungdomshabiliteringen. Det är en del av kursen specialpedagogik. Stort tack till Wendy och Petra som tog emot oss och berättade om verksamheten! 🙏🏼👌