Föreläsning som gav hopp och inspiration!

"Den bästa föreläsningen jag varit på"

var upplevelsen många deltagare bar med sig efter att ha lyssnat till Gatupastorn Marcus Olsson.
Han pratade om mobbing, sin egen uppväxt och hur jobbigt livet kan kännas för många barn och ungdomar. Men han gav oss också hopp och inspiration om hur livet kan vända och bli ljust igen!