Kvalitetsgranskning av utbildning

Behandlingspedagogutbildningen fick bra betyg!

urklipp ur Vimmerby tidning