Samarbetspartner i EU-projekt

Projektets syfte är att ge unga och gamla medborgare en möjlighet att tillsammans reflektera över orsakerna bakom den europeiska integrationen.

Vimmerby folkhögskola är samarbetspartner i EU-projekt.
Projekt Intergenerational learning for European Active Citizenship

Att öka debatten om EUs betydelse
Att få syn på EUs påverkan på medborgarens dagliga liv
Att inleda dialog mellan generationer om betydelsen av EU och dess värderingar
Att ge mer kunskap för att kunna delta i EU:s demokratiska process

Organisationer och Länder som är med;
Eurocircle ( Europeisk gruppering för projektledare inom de sociala sektorerna utbildning och sysselsättning) Frankrike

IPCP (Internationell plattform för medinflytande) Bulgarien

CCE ( Icke-statlig organisation med inrikting Samhällslära) Montenegro

Socialna Akademija ( Utbildar ungdomar och vuxna för ett aktivt och ansvarsfullt medborgarskap och socialt ansvar) Slovenien

Vimmerby Folkhögskola (Skola för icke formellt lärande för unga vuxna och vuxna) Sverige

Projektets tidsplan
16/9 - 18/9 201 Kick off meeting i Frankrike, Marseille för medverkande länder

1/10 -28/2 2014 Seminarium arrangeras i samtliga länder

17/3 - 19/3 2014 Mellanmöte i Sverige, Vimmerby för medverkande länder

1/4 - 30/9 2014 Workshops arrangeras i samtliga länder

10/11 - 12/11 2014 Avslutning i Italien, Turin för medverkande länder

Ewa Persson
Vimmerby Folkhögskola
0492-143 00