Språkkurs för invandrad vårdpersonal

Kursen sattes ihop på en eftermiddag - några dagar senare var 19 personer på plats för intervju.

Läs artikeln från Vimmerby tidning