Studieresa till Jönköping

Deltagare och lärare på utbildningen Medicinsk sekreterare år 2 har varit på studieresa till Jönköping.