Studieekonomi (CSN)

Du är här:
michael-longmire-lhltMGdohc8-unsplash

Studiehjälp – för dig under 20 år

Om du är under 20 år (t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år) kan du få studiehjälp för studier på grundskole- och gymnasienivå. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.

Folkhögskolan rapporterar automatiskt in alla studerande som är under 20 år. Detta gör att du inte behöver ansöka om studiebidraget. Vill du däremot ha inackorderingstillägg och extra tillägg måste du själv ansöka om det hos CSN. 

Studiemedel och lån – för dig över 20 år

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola. Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Du kan välja att enbart söka bidraget. Mer information om hur du söker lånet och vilka villkor det ställer på dina studier kan du läsa om på CSN:s hemsida. Du kan även ställa dina frågor till oss på skolan, vi kan hjälpa dig med din ansökan.

Klicka på knappen här bredvid för att komma direkt till CSN:s hemsida angående studiemedel för studier på folkhögskola.