Olycksfallsförsäkring

Du är här:
Kollektiv olycksfallsförsäkring

Skadeanmälan

Enklaste sättet att anmälan en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida,
svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall.

På vår hemsida hittar du även skadeblanketter och annan skaderelaterad information. Har du inte
möjlighet att anmäla skadan online går det bra att kontakta oss via telefon, mejl eller post.

Vår skadeavdelning når du på telefon 0771-160 161 och den är öppen vardagar 8–17 (vid akuta skador övrig tid når du skadejour på samma nummer). Du kan också mejla oss på skadorforetag@svedea.se

När och för vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller under HELTID för:

  • Deltagare på utbildningar i Region Kalmar läns skolor,
  • Deltagare i integrationsaktiviteter.

Försäkringen gäller under SKOL-/VERSAMHETSTID för:

  • Deltagare i kortare utbildningar anordnade av regionen samt Stödpersoner.

Behöver du hjälp?

Kontakta skolans expedition om du är deltagare på skolan och behöver hjälp med att göra en skadeanmälan.