Skolpresentation Vimmerby folkhögskola

Du är här:
Skolpresentation Vimmerby folkhögskola
Bild som föreställer Vimmerby folkhögskola omgiven av träd i höstfärger.

Vimmerby folkhögskola byggdes och startade 1956 och ligger i Vimmerby, i Småland. Skolan har Region Kalmar län som huvudman.

Vimmerby folkhögskola har många olika utbildningar på både gymnasial- och eftergymnasial nivå. På Allmän kurs läser man de behörighetsgivande kurserna man behöver för att kunna få grundläggande behörighet till yrkeshögskola, eller högskola/universitet. Utöver detta så ges även möjlighet till valbara pass varje vecka där vi erbjuder aktiviteter som till exempel körsång, slöjd, skapande, musik och olika fysiska aktiviteter. Allmän kurs jobbar också en halvdag i veckan kring teman som rör hållbarhet, hälsa, skapande och demokrati. Allmän kurs finns även som distanskurs och då har man stora möjligheter att anpassa studierna efter sin egen livssituation. Allmän kurs – distans har inga obligatoriska fysiska träffar.

Våra profilkurser består av yrkesutbildningar som socialpedagog, medicinsk sekreterare/vårdadministratör, barnskötare och fastighetsskötare. Vi har även två yrkesutbildningar med inriktning mot musikalartist och musikalproduktion som vi gör i samarbete med Vimmerby kulturskola. Bland profilkurserna hittar du även distanskursen ”Självhushållningens inre resa” och kursen ”Odling som livsstil”, som båda handlar om att på olika sätt närma sig självhushållning, odlandet och naturen på ett hållbart och personligt sätt. Skolans största kurs är seniorkursen som riktar sig till daglediga, och personer i mogen ålder som vill få chansen till social samvaro och lärande. På seniorkursen undervisar flera olika lärare och de teman som tas upp växlar från år till år. Vi har även en kurs som riktar sig till den som har varit sjukskriven, eller som vill ha ett mer aktivt liv och social samvaro. Detta är vår kreativa kurs ”Bild, form och färg” där deltagarna får prova på olika estetiska uttryck.

Uppdragsutbildningen ”Svenska i vården” gör vi på uppdrag av vår huvudman, Region Kalmar län, och på den kursen går deltagare som har examen från en utländsk sjukvårdsutbildning och som behöver kunskaper i svenska enligt Socialstyrelsens krav för svensk yrkeslegitimation.

På skolan har vi god kompetens när det gäller svenska som andraspråk och vi jobbar mycket för att det ska finnas möjlighet till pedagogiskt stöd och hjälp med studierna. Vi har även en stödgrupp som har till uppgift att hjälpa dig som är deltagare på skolan och som kanske är i behov av anpassningar och stöd. Stödgruppen består av kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och resurspedagog.

Hos oss på Vimmerby folkhögskola kommer du möta människor med olika bakgrund och olika mål, och du kommer få träffa deltagare på de andra kurserna regelbundet genom de gemensamma aktiviteterna och kulturevenemangen som skolan ordnar. Vi tycker det är viktigt att få mötas och lära av och med varandra. Vårt mål är att det hos oss på Vimmerby folkhögskola ska finnas kurser som fångar ditt intresse och passar den nivå du befinner dig på, oavsett bakgrund eller utbildningsnivå. 

Utöver våra läsårslånga kurser så erbjuder vi kortkurser/kvällskurser inom olika ämnesområden. Vi har också sommarkurser under två veckor i början av sommaren.

Vimmerby folkhögskola har konferensverksamhet där företag, organisationer, föreningar, och studieförbund är välkomna att boka konferenslokaler, mat och logi hos oss.

Välkommen till Vimmerby folkhögskola!