Stöd i studierna

Du är här:
studera

Vi vet att alla våra deltagare på Vimmerby folkhögskola har med sig olika erfarenheter av studier när de kommer till oss. För en del har vägen till folkhögskolan varit ganska lång och krokig, för andra har vägen varit kortare. Det vi hoppas och vill är att alla, oavsett bakgrund, studievana, drömmar och mål, ska känna sig välkomna hos oss.

Vi erbjuder studier i lugn studiemiljö, med kunniga pedagoger. På Vimmerby folkhögskola finns också en stödgrupp som jobbar för att din tid på folkhögskolan ska bli så bra som möjligt och att du ska få det stöd du behöver för att du ska kunna klara av dina studier. I stödgruppen ingår kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt resurspedagog.