Studeranderätt och GDPR

Du är här:
gärdsgård med vitsippor

Studeranderättsliga frågor

Här hittar du information om studeranderättsliga frågor, möjligheten till studerandeinflytande men även regler, bestämmelser och skyldigheter som finns och styr verksamheten.

GDPR

När du ansöker till eller studerar vid våra folkhögskolor i Kalmar län registreras olika personuppgifter om dig. Personuppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till din ansökan eller dina studier. Personuppgifterna behövs bland annat för att Region Kalmar läns folkhögskolor ska kunna fullgöra sitt uppdrag att tillhandhålla utbildning. Dina personuppgifter kan exempelvis behandlas för följande ändamål: ansökningsförfarande, antagningsförfarande, kursdeltagande och vid boende på folkhögskolornas internat.

Mer om hur Region Kalmar län hanterar personuppgifter och hur du kan kontakta Region Kalmar län för att få ut information om dina egna uppgifter som behandlas hittar du på Region Kalmars hemsida.