Studieomdöme

Du är här:
skolbild14

Studieomdömet – folkhögskolans bedömningssystem

Studieomdömet ges vid Allmän kurs (behörighetsgivande kurs). Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av studieförmågan och ska vara jämförbart mellan alla folkhögskolor.
På folkhögskola ges inga betyg i enskilda ämnen. Studieomdömet används som urvalsgrund till högskolan. När man söker gör man det via en särskild urvalsgrupp, ”folkhögskolekvoten”.

Då det bara är sju skalsteg och många hamnar på samma jämförelsetal använder högskolorna i vissa fall lottning eller högskoleprovspoäng för att särskilja vid lika studieomdöme. Så det är därför jätteviktigt för folkhögskolestuderande att komplettera med att göra högskoleprovet.

Studieomdöme i sju steg

2014 utökades studieomdömesnivåerna till att bli sju. Endast ett sammanfattande studieomdöme ges till den studerande enligt följande skala:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God – Mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god – God studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Folkhögskolans urvalsgrupp

Tidigare studerande som fått studieomdöme i fyra steg söker i samma urvalsgrupp som de med sju steg. Studieomdömet ges vid Allmän kurs (behörighetsgivande kurs). Studieomdömet

är en sammanfattande bedömning av studieförmågan och ska vara jämförbart mellan alla folkhögskolor. På folkhögskola ges inga betyg i enskilda ämnen.

Om studieomdöme

Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier. Studieomdömet är inte ett betyg på uppnådda kunskaper i olika ämnen utan en samlad bedömning av studieförmågan. Ett sammanfattande studieomdöme ges på hela årskursen som bygger på en gemensam bedömning av all undervisande personal.

Det krävs ett underlag på minst 30 veckors heltidsstudier för varje studieomdöme. När man sätter studieomdöme bedöms följande faktorer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga